فریبا زمانی

 

PhD Candidate in Linguistics (Morpho-Syntax)
Konstanz University (Konstanz-Germany)

تحصیلات:

  • دانشجوی دکترای زبانشناسی در دانشگاه کنستانتس – آلمان ( حیطه ی تخصصی صرف و نحو )
  • کارشناس ارشد زبان شناسی همگانی از تهران (حیطه ی تخصصی ساختار موضوعی جمله)
  • کارشناس مدیریت بازرگانی از تهران
  • دارای مدرک مترجمی زبان انگلیسی و دوره ی تربیت معلم TTC

 

سوابق پژوهشی و کاری:

  • پژوهشگر در حیطه زبان شناسی ( فارسی – آذری – ـتاتی – انارکی)
  • مترجم و ادیتور تخصصی گروه ترجمه مپتا
  • کارشناس بازرگانی ( بازاریابی- تحلیل بازار- مکاتبات بازرگانی- مشاور فرهنگی – بازرگانی)

 

فعالیت های سازمانی:

  • موسس وعضو گروه تحقیقی زبانهای در خطر ایرانی (EILRG)
  • عضو انجمن زبان شناسی اروپا (SLE)
  • عضوانجمن بین المللی دستور نقشی-واژی (ILFGA)

 

زمینه های مطالعاتی و پژوهشی :

مطالعه در حوزه های علوم شناختی از جمله فلسفه، زبانشناسی، روانشناسی ، روانکاوی، علوم اعصاب و….( ذهن و مغز و رابطه ی آنها، تفکر و انواع آن و غیره)

صفحه های شخصی:

http://ling.uni-konstanz.de/pages/home/zamani/

https://www.linkedin.com/in/fariba-zamani-b2601b58/

http://eilrg.org/index.html