دوشنبه , آذر ۲۷ ۱۳۹۶
Home / آخرین اخبار / چرا “تلخ شدن خلق” لزوما بد نیست؟/فواید عجیب محزون بودن

چرا “تلخ شدن خلق” لزوما بد نیست؟/فواید عجیب محزون بودن

  نوروسافاری |  نژاد انسان امروزی [۱] گونه ای با خلق بسیار متغیر است. هرچند که غمگینی و روحیات بد همیشه بخشی از تجربیات انسان بوده است ولی ما در عصری زندگی میکنیم که این احساسات را انکار میکند یا بی ارزش می انگارد.

    در فرهنگ ما، هیجانات معمولی آدمی مثل “غم موقتی” اغلب به عنوان اختلالات تلقی میشوند.

    تبلیغات سودجویانه، صنایع بازاریابی و خودیاری ادعا میکنند که شادی “به مجرد خواستن” باید در اختیار ما باشد.

    اما خلقیات بد به عنوان بخش ضروری از طیف عادی روحیاتی که ما به طور مرتب تجربه میکنیم وجود دارند.

    علی رغم “شادی پرستی و رفاه مادی” بی سابقه، شادی و رضایت از زندگی در جوامع غربی برای دهه های متمادی پیشرفتی نداشته است.

   به گزارش نوروسافاری به نقل از کانورسیشن، زمان آن رسیده است که نقش روحیات بد در زندگی مان را مورد تجدید نظر قرار دهیم. ما باید به این تشخیص برسیم که آنها عادی و حتی بخش مفید و سازگارانه “انسان بودن” هستند که به ما کمک میکنند که با موقعیت ها و چالش های هرروزه مقابله کنیم.

 

یک تاریخچه کوتاه از غمگینی

    در دوران های اولیه تاریخی، اوقات کوتاه احساس غمگینی یا بی حوصله بودن (که به عنوان ملالت ملایم [۲] معروف بود) همیشه به عنوان بخش عادی زندگی هر روزه پذیرفته شده بود. در حقیقت، خیلی از دستاوردهای بزرگ وجود انسان در ارتباط با فراخوانی، بازگویی و یا حتی پرورش احساسات منفی بوده است.

    تراژدی های یونانی مخاطبان را مواجه میساخت و آموزش میداد تا بدشانسی های غیرقابل اجتناب را به عنوان بخش طبیعی زندگی انسان بپذیزند. تراژدی های شکسپیر کلاسیک هستند چرا که پژواکی از این موضوع هستند. کارهای خیلی از هنرمندان بزرگ مثل بتهوون و شوپن در موسیقی یا چخوف و ایبسن در ادبیات در جستجوی چشم اندازی غمگین از زندگی هستند، زمینه ای هنری که برای مدتهای طولانی به عنوان مسئله ای آموزنده و ارزشمند شناخته شده است.

 

    فیلسوفان باستانی نیز معتقد بودند که پذیرش خلقیات بد برای تجربه کامل زندگی ضروری است. حتی فیلسوفان لذت گرا مثل اپیکور نیز خوب زندگی کردن را شامل تجربه قضاوت عاقلانه، خودداری، کنترل نفس و پذیرش ناگواری های غیرقابل اجتناب میدانست.

    دیگر فیلسوفان مثل رواقیون هم اهمیت آموختن قدرت پیش بینی و پذیرش مصیبتهایی  مثل مرگ عزیزان، حزن یا بی عدالتی را برجسته ساخته اند.

امتیاز حزن چیست؟

    روانشناسانی که چگونگی تحول احساسات و رفتارهای ما را در طول زمان بررسی میکنند معتقدند که همه وضعیت های هیجانی ما (مثل خلقیات و هیجانات) نقش مفیدی دارند: آنها ما را نسبت به موقعیت های دنیای پیرامون که باید در برابر آنها واکنش نشان دهیم آگاه میسازند.

    در حقیقت، گستره هیجانات انسان بیشتر شامل احساسات منفی است تا مثبت. هیجانات منفی مثل ترس، خشم، شرمندگی یا تنفر مفید هستند از این نظر که به ما کمک میکنند موقعیت های ترسناک یا خطرناک را بشناسیم، از آنها اجتناب کنیم و بر آنها فائق آییم.

    اما امتیاز غمگینی که شاید متداول ترین هیجان منفی و هیجانی است که بیشتر روانشناسان باتجربه با آن سروکار دارند چیست؟

    غمگینی شدید و پایا مثل افسردگی واضحاً یک اختلال جدی و ناتوان کننده است. هرچند که خلقیات بد ملایم و موقتی ممکن است با کمک به ما در مواجهه با چالش های هرروزه و موقعیت های مختلف، درخدمت هدف تطابقی مهم و مفیدی باشند. آنها همچنین ممکن است به عنوان یک پیام اجتماعی عمل کنند که خبر عدم درگیری و کناره گیری از رقابت را برسانند و یک پوشش حفاظتی برایمان ایجاد کنند. وقتی که ما غمگین هستیم یا روحیه مان بد به نظر میرسد، مردم اغلب نگران میشوند و تمایل به کمک پیدا میکنند.

    برخی از خلقیات منفی مثل افسردگی [۳] یا دلتنگی و حسرت گذشته [۴] (آرزوی شدید برای گذشته) ممکن است حتی دلپذیر باشند و به نظر میرسد که اطلاعات مفید برای هدایت برنامه های آینده و انگیزه بیشتر تأمین میکنند.

    غمگینی همچنین میتواند همدلی، همدردی و ترحم، پیوستگی و حساسیت اخلاقی و زیبایی شناختی را بالا ببرد. غمگینی همواره ماشه چکان خلاقیت هنری بوده است.

    تحقیقات علمی اخیر، مزایای تلخ شدن ملایم خلق را اثبات نموده که اغلب به عنوان یک نشانگر هشداردهنده اتوماتیک و ناخودآگاهی است که موجب پیشبرد روش فکر کردن باجزئیات و هوشیارانه تر میشود. به عبارت دیگر، خلقیات بد به ما کمک میکنند که هوشیارتر و در موقعیت های دشوار متمرکز تر باشیم.

    در مقابل، خلقیات مثبت (مثل احساس خوشحالی) عمدتاً به عنوان نشانه ای برای موقعیت های آشنا و ایمن بکار می آید و موجب استفاده کمتر از روش پردازش هوشیارانه تر و با جزئیات میشود.

مزایای روانشناختی غمگینی

    در حال حاضر شمار رو به افزایشی از شواهد بیانگر این هستند که روحیات منفی مثل غمگینی مزایای روانشناختی دارند.

    برای نشان دادن این مسئله، پژوهشگران اول خلق مردم را دستکاری میکنند (مثلاً با نشان دادن فیلم های شاد یا غمگین)، سپس تغییراتی که در عملکرد افراد در تکالیف مختلف شناختی و رفتاری روی میدهد را اندازه گیری میکنند.

احساس غمگینی کردن یا در شرایط خلقی بد بودن محاسنی برای فرد در بر دارد:

  • حافظه بهتر: در یک مطالعه، خلق بد (که توسط آب و هوای بد ایجاد شده بود) باعث شد که افراد جزئیات مغازه ای که به تازگی ترک کرده بودند را بهتر به یاد آورند. خلق بد همچنین میتواند با کاهش تأثیر عوامل حواس پرتی مختلف، مثل اطلاعات غیرمرتبط، اشتباه یا گمراه کننده، حافظه شاهدان عینی را افزایش دهد.
  • قضاوت درست تر: یک خلق منفی ملایم همچنین موجب کاهش برخی از سوگیری ها و تحریف ها در نحوه شکل گیری افکار میشود. برای مثال، قاضی هایی که به میزان جزئی غمگین بودند برداشت درست تر و قابل اطمینان تری درباره دیگران داشتند زیرا آنها جزئیات را به طور مؤثرتری پردازش کردند. ما دریافتیم که خلق بد همچنین زودباوری و امکان گول خوردن را کاهش داده و هنگام ارزیابی شایعات یا افسانه های شهری موجب افزایش شک گرایی شد و حتی توانایی افراد برای کشف فریب به صورت درست را افزایش داد. افراد با خلق ملایم بد همچنین احتمال کمتری دارد که به افکار قالبی ساده لوحانه اعتماد کنند.
  • انگیزش: آزمایشات دیگر نشان داد که وقتی از شرکت کننده های شاد و غمگین درخواست شد که یک تکلیف فکری دشوار را انجام دهند، آنهایی که خلق بدی داشتند سخت تر تلاش کردند و ثبات قدم بیشتری داشتند. آنها زمان بیشتری را روی تکلیف گذاشتند و سوالات بیشتری مطرح کردند و جواب های درست بیشتری دادند.
  • ارتباط بهتر: سبک فکر کردن دقیقتر و با توجه و جزئیات بیشتر که توسط خلق بد ایجاد میشود همچنین میتواند موجب بهبود ارتباط شود. ما دریافتیم افرادی که خلق غمگین داشتند از بحث های متقاعد کننده مؤثرتری استفاده کردند که موجب متقاعد شدن دیگران میشد، در فهم جملات مبهم و دوپهلو بهتر بودند و هنگام صحبت کردن بهتر ارتباط برقرار میکردند.
  • بیطرفی و اعتدال بیشتر: مطالعات دیگر نشان داد که خلق بد ملایم باعث شد که افراد توجه بیشتری به انتظارات و هنجارهای اجتماعی داشته باشند و با دیگران با خودخواهی کمتر و بی طرفانه برخورد کنند.

مقابله با فرهنگ شادی طلبی صرف

    با ستایش شادی و انکار مزایای حزن، ما یک هدف غیرقابل دسترسی برای خودمان تعیین می کنیم. ما با این کار حتی ممکن است که در حال ایجاد سرخوردگی بیشتر و یا به عبارتی حتی افسردگی باشیم.

    هر روز شواهد بیشتری به دست می آید که داشتن خلق خوب در همه اوقات، برخلاف برخی از دستاوردها، یک مسئله مطلوب به صورت جهان شمول نیست.

    احساس غمگینی کردن یا در خلق بد بودن به ما کمک میکند که بهتر بر موقعیتی که در آن واقع شده ایم تمرکز کنیم و همچنین تواناییمان برای کنترل و واکنش موفقیت آمیز به موقعیت های دشوار را افزایش میدهد.

    این یافته ها پیشنهاد میدهند که “پیگیری بی امان شادی” میتواند اغلب خودناکام کننده باشد. متاسفانه سنجش متعادل تری از مزایا و هزینه های خلق خوب و بد هنوز به طور دقیق انجام نشده است.

[۱] Homo sapiens

[۲] Mild dysphoria

[۳] Melancholia

[۴]  Nostagia

ترجمه: ژاله علیپور – وبسایت نوروسافاری

لینک منابع:

Why bad moods are good for you: the surprising benefits of sadness
Can negative mood improve your conversation? Affective influences on conforming to Grice’s communication norms – Koch – 2013 – European Journal of Social Psychology – Wiley Online Library
Mood Effects on Selfishness Versus Fairness: Affective Influences on Social Decisions in the Ultimatum Game | Social Cognition
Does Trying to Be Happy Make Us Unhappy? | Psychology Today
Positive Emotion – June Gruber, Judith Tedlie Moskowitz – Oxford University Press
When sad is better than happy: Negative affect can improve the quality and effectiveness of persuasive messages and social influence strategies
The Positive Side of Negative Emotions – Google Books
On being happy and gullible: Mood effects on skepticism and the detection of deception
Depression as a disease of modernity: explanations for increasing prevalence
The Benefits of Negative Emotions: 3 Keys to Wellbeing – PPP.com
PsycNET – Display Record
Melancholy as an Aesthetic Emotion
Feeling Sad Makes Us More Creative | WIRED
Don’t Worry, Be Sad! On the Cognitive, Motivational, and Interpersonal Benefits of Negative MoodCurrent Directions in Psychological Science – Joseph P. Forgas, 2013
Can bad weather improve your memory? An unobtrusive field study of natural mood effects on real-life memory
Mood effects on eyewitness memory: Affective influences on susceptibility to misinformation — University of Illinois at Urbana-Champaign
On being happy and gullible: Mood effects on skepticism and the detection of deception
The Loss of Sadness: How Psychiatry Transformed Normal Sorrow into … – Allan V. Horwitz, Jerome C. Wakefield – Google Books
Has happiness in advertising been overused? | The National
The Cult of Happiness – Charlie Ambler – Medium
The Positive Side of Negative Emotions
Greek Tragedy – Ancient History Encyclopedia

بیشتر بخوانید:  ۱۰ روشی که رنگها هر روز شما را فریب می دهند!

Check Also

استقلال معلولین با “رابطهای مغز-ماشین تقویت شده”

نوروسافاری | از قربانیان سوانح رانندگی که مجبور به استفاده از صندلی چرخ‌دار هستند تا …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *