خانه / دوره آموزشی روشهای تصویربرداری در علوم اعصاب

دوره آموزشی روشهای تصویربرداری در علوم اعصاب

imaging

 

مدرس: دکتر صفری – فوق دکترای علوم اعصاب از ریکن ژاپن

 

شروع کلاسها: ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۵

 

آخرین مهلت ثبت نام: ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۵

 

ظرفیت کلاسها: محدود، بر اساس اولویت ثبت نام

 

تعداد ساعات تدریس: ۲۴ ساعت، ۱۲ جلسه

 

روزهای برگزاری: با هماهنگی با ثبت نام کنندگان تعیین خواهد شد.

 

محل برگزاری: تهران

به کلیه شرکت کنندگان مدرک رسمی اعطا خواهد شد.