دوره آموزشی “مبانی علوم اعصاب”

۳۰portraitsspan-articleLarge

 

مدرس: دکتر صفری – فوق دکترای علوم اعصاب از ریکن ژاپن

 

شروع کلاسها: ۳ تیر ماه ۱۳۹۵

 

آخرین مهلت ثبت نام: ۱ تیر ماه ۱۳۹۵

 

ظرفیت کلاسها: محدود، بر اساس اولویت ثبت نام

 

تعداد ساعات تدریس: ۲۴ ساعت، ۱۲ جلسه

 

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها  ۱۲-۸  صبح

 

محل برگزاری: تهران