دوره آموزشی “مبانی علوم اعصاب”

neurocollage2

 

مدرس: دکتر صفری

 

شروع کلاسها: ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

 

آخرین مهلت ثبت نام: ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

 

ظرفیت کلاسها: محدود، بر اساس اولویت ثبت نام

 

تعداد ساعات تدریس: ۲۴ ساعت، ۱۲ جلسه

 

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها  ۱۲-۸  صبح