دومین کنگره بین المللی نقشه برداری مغز

1ea98766-b6af-4467-920d-323a09b3096701

 

برنامه کنگره:

nbsf

سخنرانان مدعو:

http://www.ihbm2015.ir/fa/speakers.aspx

زمان و مکان برگزاری
زمان: 23 تا 25 آبانماه 94

مکان: تهران، بزرگراه همت، جنب برج میلاد، مرکز همایشهای بیمارستان میلاد