علوم شناختی

نوروسافاری | نوروسافاری در حیطه های مختلف علوم شناختی در حال فعالیت است. تولید اخبار و آخرین یافته ها در حیطه علوم شناختی و آموزش در حیطه علوم شناختی تاکنون انجام شده و فعالیت در زمینه تعامل مغز و رایانه (BCI)، بازتوانی شناختی و کنکور علوم شناختی در حال انجام است.

جهت اطلاع از فعالیتهای ما در هر حیطه به صفحه اختصاصی آن مراجعه فرمایید:

تعامل مغز و رایانه (BCI)

بازتوانی شناختی

کنکور علوم شناختی