خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : واسط مغز یارانه

بایگانی/آرشیو برچسب ها : واسط مغز یارانه

استقلال معلولین با رابط های مغز_ماشین تقویت شده

رابط های مغز_ماشین

5.0 01 نوروسافاری | از قربانیان سوانح رانندگی که مجبور به استفاده از صندلی چرخ‌دار هستند تا آن‌هایی که از فلج کامل یا سندرم قفل‌شدگی رنج می‌برند، میلیون‌ها اروپایی دچار نوعی از ناتوانی درحرکت هستند که حرکات و توانایی‌شان در جابه‌جا شدن و یا تعامل و ارتباط با دیگران را …

ادامه‌ی نوشته