آزمایشگاه دکتر صفری

10482018_10152560882101343_1250674163154134355_o

جهت همکاری در پروژه های تحقیقاتی، درخواست خود را به همراه رزومه، به ای-میل safari@sbmu.ac.ir  ارسال نمایید.

 

زمینه های تحقیقاتی آزمایشگاه:

 آزمایشگاه دینامیک شبکه‌های عصبی قشر مغز 

وبسایت آزمایشگاه:

آزمایشگاه دکتر صفری

دانشجویان و پژوهشگران:

نام و نام خانوادگی:      وضعیت همکاری:        از دانشگاه:

ساره رستمی دانشجوی دکترا علوم اعصاب علوم پزشکی شهید بهشتی

پرویز قادری محقق آزادکارشناس ارشدمهندسی پزشکی صنعتی اصفهان         

شهریار حسینجانی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی      تربیت مدرس

سید محمد رضا گواهی           دانشجوی ارشد مهندسی نرم افزار                        شهید بهشتی

فرشته عرب                         دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک                        صنعتی اصفهان

پریا سالمی                محقق آزاد- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی                دانشگاه تبریز

حبیب کریمیان                       محقق آزاد-کارشناس ارشد MBA                        دانشگاه سمنان

سپهر علایین                         محقق آزاد- کارشناس زیست شناسی                 شهید بهشتی

 

فارغ التحصیلان:

نام و نام خانوادگی:              پست فعلی:                                       در دانشگاه:

دکتر گلاره وکیلزاده                     محقق پسا دکترا                                         کالیفرنیا ایرواین- امریکا

مهرداد جهانبانی                        دانشجوی دکترا                                         دانشگاه امستردام- هلند

حمید عظیمی                            دانشجوی دکترا                                       دانشگاه فرایبورگ-سوییس